Zabýváme se aplikovaným výzkumem a vývojem v těchto oborech...

Pokročilé stavební materiály

Pokročilé stavební materiály

Zabýváme se aplikovaným výzkumem využití posledních inovací pro zlepšení tepelněizolačních, protipožárních, protihlukových a mechanických vlastností stavebních materiálů. Při výzkumu využíváme znalostní databáze předních odborníků v oblasti materiálového inženýrství a dobré znalosti prostředí koncových uživatelů inovací. Snažíme se o praktické uvedení na trh výsledků základního výzkumu formou ověření vlastností inovativních materiálů a nalezení optimálních způsobů výroby a aplikace v reálných podmínkách.

Elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole

Díky výraznému technologickému pokroku ve výzkumu a vývoji v oblasti uhlíkových nanovláken a novému konceptu generátorů elektromagnetických polí zkoumáme možnosti praktického využití v různých aplikací při stínění nebo naopak jejich aktivního působení.

Strojírenství

Strojírenství

Na základě dlouhodobých zkušeností v oboru energetika se snažíme navrhovat inovativní strojní zařízení pro zlepšení chodu provozu energetických zdrojů od konstrukce vlastních po inovace běžně používaných.

Reference