Vysokoteplotní tepelně izolační materiály s aktivní složkou

  • Projekt v realizaci za podpory EU
  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
  • Program Proof of Concept, Výzva IV.  

Předkládaný záměr se zabývá ověřením možnosti vývoje nových složení povlakových a objemových vysokoteplotních tepelně izolačních materiálů s aktivní složkou na bázi mikrokuliček za použití metod a zařízení na testování tepelné odolnosti a testování opticko-tepelných vlastností. Analýze budou podrobeny vysokoteplotní materiály různých typů, do kterých budou přidávány specifické typy skleněných mikrokuliček jako aktivní složka. Hodnotit se bude též možnost přidávání dalších složek do vysokoteplotního tepelně izolačního materiálu za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností. Cílem by mohlo být nahrazení současných vysokoteplotních izolací pro teploty i přes 1000 ºC.

vysokoteplotni_materialy_comdes

Publicita