Výzkum a vývoj protipožárních materiálů

  • Projekt v realizaci za podpory EU
  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Program Aplikace, Výzva IX

Cílem předkládaného projektu je aplikovaný výzkum v oblasti požární bezpečnosti technologií a stavebních konstrukcí objektů.

Projekt se specializuje na variabilní možnosti využití geopolymerních materiálů pro zvýšení požární odolnosti ocelových nosných stavebních prvků objektů, které v případě vzniku požáru musejí jeho účinkům odolat po nezbytně nutnou dobu, aby bylo možno provést bezpečnou evakuaci osob z objektu a následně zabezpečit účinný protipožární zásah jednotek HZS.

Realizace projektu umožní provádět i dodatečnou účinnou ochranu nosných ocelových i jiných konstrukcí budov, kabelů, kabelových tras a elektrických rozvaděčů, čímž v případě požáru prodlouží jejich životnost a funkčnost, což usnadní evakuaci osob i účinný zásah záchranných složek.

protipozar_brezen_2022

Publicita