Výzkum a vývoj protihlukových stěn

  • Projekt v realizaci za podpory EU
  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Program Aplikace, Výzva VIII

Cílem projektu je výzkum a vývoj nového inovativního řešení protihlukového panelu s aktivním systémem pohlcování a odrážení zvuku založeném na spojení geopolymerického sendviče s uhlíkovou mřížkou, která ve své vnitřní struktuře generuje elektromagnetické napětí.

Uvedené řešení bude dosahovat účinnějšího útlumu hluku o 15-20 dB v závislosti na frekvenci oproti stávajícím používáním technickým řešením. Předpokládáme, že uvedené řešení bude dosahovat účinnějšího útlumu hluku o 15-20 dB v závislosti na frekvenci oproti stávajícím používáním technickým řešením. Jedná se tedy až o 50% vyšší účinnost než stávající stavebně-technická řešení. 

protihlukovky_brezen_2022

Publicita