Výzkum a vývoj tenkovrstvých izolačních hmot

  • Realizovaný projekt za podpory EU
  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • APLIKACE IV. výzva - s účinnou spoluprací

V roce 2018 byl zahájen aplikovaný výzkum tenkovrstvých stavebních termoizolačních na bázi využití plniva – skleněných mikrocel. V roce 2020 byl projekt úspěšně dokončen a výsledkem byly ověřené technologické postupy nových omítkovin, kompozitních sendvičů a akrylátových stěrek. Na trh budou uvedeny nové typy výrobků se zaměřením zejména na zateplení památkově chráněných objektů a nových kompozitních termoizolací průmyslových zařízení.

publicita_izolacni_hmoty

Publicita