Multifunkční ochrana památkově chráněných objektů

  • Projekt v realizaci za podpory EU
  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
  • Program Proof of Concept, Výzva III. 

Předkládaný záměr se zabývá ověřením možnosti užití nového typu geopolymerního kompozitu pro obnovu, náhradu, resp. rekonstrukci exteriérů (oprava poškozených částí). Současně bude ověřena možnost využití inovativní impregnační kapaliny pro multifunkční ochranu povrchu budov a stavebních děl s využitím nano-polymerů a nano-kompozitů. Projekt navazuje na výsledky výzkumu Technické univerzity v Liberci (TUL) zaměřeného na aplikaci vybraných nanomateriálů na různé povrchy staveb (zejména památkově chráněných) při jejich ochraně proti vlivům vnějšího prostředí.

publicita_multifunkcni_ochrana_pamatkova_chranenych_objektu

Publicita